Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty: 01.01.2024


Tervetuloa Kryptot.Liveen!


Nämä käyttöehdot määrittelevät säännöt ja määräykset Kryptot.Liven verkkosivuston käytölle, joka sijaitsee osoitteessa Kryptot.Live.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa oletamme sinun hyväksyvän nämä käyttöehdot. Älä jatka Kryptot.Liven käyttöä, jos et hyväksy kaikkia tämän sivun ilmoitettuja käyttöehtoja.


 1. Tekijänoikeudet

Muita kuin sinun omistamaa sisältöä lukuun ottamatta näillä ehdoilla Kryptot.Live ja/tai sen lisenssinhaltijat omistavat kaikki tämän verkkosivuston sisältämät tekijänoikeudet ja materiaalit.

Sinulle myönnetään vain rajoitettu lisenssi tämän verkkosivuston sisältämän materiaalin katsomiseen.


 1. Rajoitukset

Sinua rajoitetaan nimenomaisesti seuraavista:

Minkä tahansa verkkosivuston materiaalin julkaiseminen muussa mediassa; Myynti, alilisensointi ja/tai muulla tavalla kaupallistaminen minkä tahansa verkkosivuston materiaalin osalta; Minkään verkkosivuston materiaalin julkisesta esittämisestä ja/tai näyttämisestä; Tämän verkkosivuston käyttö millään tavalla, joka voi vahingoittaa tätä verkkosivustoa; Tämän verkkosivuston käyttö millään tavalla, joka vaikuttaa käyttäjän pääsyyn tälle verkkosivustolle; Tämän verkkosivuston käyttö vastoin soveltuvia lakeja ja määräyksiä tai millä tahansa tavalla, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai mille tahansa henkilölle tai yritykselle; Tietojen louhintaan, tietojen keräämiseen, tietojen poimintaan tai mihinkään muuhun vastaavaan toimintaan liittyen tälle verkkosivustolle tai tätä verkkosivustoa käytettäessä; Tämän verkkosivuston käyttö mainontaan tai markkinointiin, ellei sitä ole nimenomaisesti valtuuttanut Kryptot.Live. Tietyt tämän verkkosivuston alueet ovat sinulta rajoitettuja, ja Kryptot.Live voi edelleen rajoittaa pääsyäsi mihin tahansa tällä verkkosivustolla oleviin alueisiin milloin tahansa oman harkintansa mukaan.


 1. Sinun sisältösi

Näissä verkkosivuston vakioehdoissa ja -määräyksissä ”Sinun sisältösi” tarkoittaa mitä tahansa ääntä, videota, tekstiä, kuvia tai muuta materiaalia, jonka valitset näyttääksesi tällä verkkosivustolla. Näyttämällä Sinun sisältösi annat Kryptot.Livelle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, alilisensioitavan lisenssin käyttää, kopioida, sovittaa, julkaista, kääntää ja jakaa sitä millä tahansa ja kaikilla medioilla.

Sinun sisältösi on oltava omaasi, eikä se saa loukata kolmannen osapuolen oikeuksia. Kryptot.Live varaa oikeuden poistaa mitä tahansa Sinun sisältöäsi tältä verkkosivustolta milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman ennakkovaroitusta.


 1. Ei takuita

Tämä verkkosivusto tarjotaan ”sellaisenaan”, kaikkine virheineen, eikä Kryptot.Live anna mitään nimenomaisia tai välillisiä edustuksia tai takuita, mistään tähän verkkosivustoon tai tämän verkkosivuston sisältämiin materiaaleihin liittyen. Lisäksi mikään tämän verkkosivuston sisältämä ei ole tarkoitettu antamaan sinulle neuvoja tai konsultaatiota.


 1. Vastuunrajoitus

Missään tapauksessa Kryptot.Live tai sen virkamiehet, johtajat ja työntekijät eivät ole vastuussa sinulle mistään, joka johtuu tämän verkkosivuston käytöstäsi, oli vastuu sitten sopimuksen, vahingonkorvausten tai muulla tavalla, eikä [Yrityksesi nimi], mukaan lukien sen virkamiehet, johtajat ja työntekijät, ole vastuussa välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat mistä tahansa tämän verkkosivuston käytöstäsi.


 1. Vapautus

Täten vapautat Kryptot.Liven kaikista ja kaikista vastuista, kustannuksista, vaatimuksista, oikeustoimista, vahingoista ja kuluista, jotka liittyvät millään tavalla näiden ehtojen rikkomiseen.


 1. Erotettavuus

Jos minkä tahansa näiden ehtojen määräys todetaan pätemättömäksi sovellettavan lain nojalla, tällainen määräys poistetaan vaikuttamatta muihin tämän asiakirjan määräyksiin.


 1. Ehtojen muutos

Kryptot.Livellä on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa sen nähdessä sopivaksi, ja käyttämällä tätä verkkosivustoa odotetaan sinun tarkistavan nämä ehdot säännöllisesti.


 1. Siirto

Kryptot.Live voi siirtää, luovuttaa ja alihankkia oikeutensa ja/tai velvollisuutensa näiden ehtojen nojalla ilman ilmoitusta. Sinulle ei kuitenkaan anneta lupaa siirtää, luovuttaa tai alihankkia mitään oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi näiden ehtojen nojalla.


 1. Koko sopimus

Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen Kryptot.Liven ja sinun välilläsi tämän verkkosivuston käytöstäsi, ja ne korvaavat kaikki aiemmat sopimukset ja ymmärrykset.


 1. Sovellettava laki ja toimivalta

Näitä ehtoja hallitsevat ja tulkitaan Euroopan unionin lakien mukaisesti, ja sinä hyväksyt epäyksinomaisen toimivallan Euroopan unionin valtion ja liittovaltion tuomioistuimissa kaikkien riitojen ratkaisemiseksi.